Els acadèmics de número s’elegeixen entre persones Doctorades o Llicenciades en Dret, que s’han distingit en la investigació, l’estudi o la pràctica del Dret, estan domiciliades a Catalunya i són proposades per tres acadèmics de número.

En l’acte solemne de la recepció d’un acadèmic, s’imposa a l’electe la medalla de l’Acadèmia i se li lliura el diploma corresponent.

ACADÈMICS NUMERARIS ANY D’INGRÈS MEDALLES
Guàrdia i Canela, Josep-D. 1975
Miquel de Cortiada - 1975
Roca i Trias, Encarna 1980
Josep Finestres i de Monsalvo - 1980
Gay Montalvo, Eugeni 1995
Ramon Llàtzer de Dou i de Bassols - 1995
Brancós Núñez, Enric 1997
Joan Pau Xammar - 1995
HAN TINGUT ASSIGNADA AQUESTA MEDALLA: Enric Brancós Núñez* (1995)
López Burniol, Joan Josep 1999
Jaume Càncer - 1994
Jiménez de Parga Cabrera, Rafael 1999
Bonaventura Tristany-Bofill i Benac - 1995
Campo Villegas, Elías 2001
Ramon Ma Roca i Sastre - 2001
Enric Rebés Solé, Josep 2002
Guillem de Botet - 1983
Egea Fernández, Joan 2004
Acaci de Ripoll i Mas - 2004
Luna Serrano, Agustín 2004
Jaume de Marquilles - 1996
de Gispert i Català, Núria 2006
Felix Maria Falguera i de Puiguriguer - 2006
Alegret i Burgués, Mª Eugenia 2007
Pere d’ Amigant i de Ferrer - 2007
Jou i Mirabent, Lluís 2008
Tomàs Mieres - 2008
Ferreiro Lapatza, José Juan 2011
Guillem de Brocà i Montagut - 2009
Tusquets i Trías de Bes, Francesc 2012
Jaume de Montjuic - 2012
Magaldi Paternostro, Mª José 2013
Josep Ramon - 2013
Martínez Sistach, Lluís 2014
Narcís Sant Dionís - 2014
Salvador Coderch, Pablo 2014
Miquel de Calderó - 2014
Cumella Gaminde, Antoni 2018
Guillem de Vallseca - 2012
Tornos Mas, Joaquim 2018
Pere Nolasc Vives i Cebrià - 2018
Recio Córdova, Antonio 2019
Antoni Capmany de Montpalau - 2019
Font i Llovet, Tomas 2020
Jaume Callis - 2022
Giménez Duart, Tomás 2021
Joan-Pere Fontanella - 2013
Viver Pi-Sunyer, Carles 2021
Ramon Coll i Rodés - 2021