Poden ser acadèmics honoraris les personalitats espanyoles o estrangeres que elegeixi l’Acadèmia pels seus mèrits rellevants o per la col·laboració remarcable prestada als fins de la corporació.

ACADÈMICS HONORARIS
Soto Nieto, Francisco
Sancho Gargallo, Ignacio