L’elecció d’un nou acadèmic es fa en una sessió ordinària, dintre dels tres mesos següents a la declaració d’una vacant. L’elecció es notifica a l’acadèmic electe, el qual ha d’acceptar-la per escrit.

Aquest és rebut com acadèmic de número amb la lectura del discurs de recepció en una sessió pública de l’Acadèmia. Mentrestant, assisteix a tots els actes i activitats de l’Acadèmia, però no té dret a vot.

ACADÈMICS ELECTES ANY D’ELECCIÓ
Vendrell Ferrer, Eudald 2011
Badosa i Coll, Ferran 2011
Tarragona Coromina, Miquel 2013
Fernandez-Bozal, Pilar 2019
González Beilfuss, Cristina 2020
Huber Company, Antoni 2022